Stem

Stemklachten, wat kan ik me daar eigenlijk bij voorstellen? Stemklachten uiten zich op veel verschillende manieren. Denk bijvoorbeeld aan een wegvallende stem, een hese of schorre stem. In alle gevallen is het niet prettig en soms zelfs slecht voor je stembanden.

Stemklachten

Stemproblemen kunnen bij zowel kinderen als volwassenen voorkomen. Stemproblemen kunnen een organische, functionele en/of psychogene oorzaak hebben. Bij de organische stemstoornis is er een afwijking aanwezig op één of beide stembanden, vaak door stembandknobbels of stembandverlamming. De functionele stemstoornis wordt veroorzaakt door verkeerd stemgebruik of stemmisbruik. En van een psychogene stemstoornis is er sprake wanneer deze ontstaan is als gevolg van bijvoorbeeld een emotionele gebeurtenis.

Behandeling en samenwerking met de KNO-arts

Wanneer er sprake is van een organische afwijking, dan verwijzen we je door naar de KNO-arts. In de andere gevallen ben je bij de logopedist in goede handen. De nauwe samenwerking met de KNO-arts zorgt ervoor dat we je de beste zorg kunnen bieden. De logopedist richt zich tijdens de behandeling voornamelijk op de bewustwording van het stemgebruik, de lichaamshouding, de ademhaling en aan een ontspannen manier van stemgeven. Zo leer je tijdens de behandeling door verschillende technieken en oefeningen om de mogelijkheden van je stem zo optimaal mogelijk te benutten.

 

Corona update

We nemen de zorgplicht naar onze cliënten, maar ook naar onze omgeving erg serieus. Dit houdt in dat we in ieder geval per direct cliëntencontact gaan vermijden tot 28 april 2020. De geplande afspraken worden vervangen door telefonische consulten/tele-logopedie middels FaceTime/Skype/whatsapp videobellen: alle cliënten die een afspraak hebben staan worden door de behandelend logopedist op de afgesproken tijd gebeld. Daarnaast wordt elke week huiswerk verstuurd via de e-mail. Nieuwe cliënten kunnen zich blijven aanmelden via de mail of telefonisch. Er zal dan contact met je worden opgezocht om een passende planning te maken voor de therapie.


We krijgen tot dusver erg positieve reacties over onze tijdelijk nieuwe aanpak, maar we hopen uiteraard dat we onze clienten weer z.s.m. fysiek kunnen zien, want we missen jullie wel.


We blijven voorlopig op deze manier behandelen, dit geldt zolang de landelijke adviezen, betreffende de sluiting van scholen, van kracht zijn. Alvast dank voor het begrip en hopelijk kunnen we er op deze manier toch nog voor jullie zijn.


Groet, het KlinkR team