Goed om te weten

NIVEL-zorgregistratie

Onze praktijk doet mee aan de NIVEL-zorgregistratie. Het doel van NIVEL is een landelijk beeld te geven van de gezondheid en het zorggebruik van de Nederlandse bevolking. Deze informatie is belangrijk om de zorg beter te maken. Het NIVEL krijgt geen identificerende informatie zoals uw naam, adres, geboortedatum of uw Burgerservicenummer (BSN). Hierdoor zijn alle gegevens, die de NIVEL gebruikt voor dit onderzoek, anoniem.
Gezondheidsklachten en behandelingen worden vastgelegd in ons administratiesysteem. Deze gegevens worden door NIVEL gebruikt. Een uitgebreid overzicht van de gegevens die het NIVEL van uw zorgverlener ontvangt staat op www.nivel.nl/zorgregistraties.