Goed om te weten

NIVEL-zorgregistratie

Onze praktijk doet mee aan de NIVEL-zorgregistratie. Het doel van NIVEL is een landelijk beeld te geven van de gezondheid en het zorggebruik van de Nederlandse bevolking. Deze informatie is belangrijk om de zorg beter te maken. Het NIVEL krijgt geen identificerende informatie zoals uw naam, adres, geboortedatum of uw Burgerservicenummer (BSN). Hierdoor zijn alle gegevens, die de NIVEL gebruikt voor dit onderzoek, anoniem.
Gezondheidsklachten en behandelingen worden vastgelegd in ons administratiesysteem. Deze gegevens worden door NIVEL gebruikt. Een uitgebreid overzicht van de gegevens die het NIVEL van uw zorgverlener ontvangt staat op www.nivel.nl/zorgregistraties.

Corona update

We nemen de zorgplicht naar onze cliënten, maar ook naar onze omgeving erg serieus. Dit houdt in dat we in ieder geval per direct cliëntencontact gaan vermijden tot 28 april 2020. De geplande afspraken worden vervangen door telefonische consulten/tele-logopedie middels FaceTime/Skype/whatsapp videobellen: alle cliënten die een afspraak hebben staan worden door de behandelend logopedist op de afgesproken tijd gebeld. Daarnaast wordt elke week huiswerk verstuurd via de e-mail. Nieuwe cliënten kunnen zich blijven aanmelden via de mail of telefonisch. Er zal dan contact met je worden opgezocht om een passende planning te maken voor de therapie.


We krijgen tot dusver erg positieve reacties over onze tijdelijk nieuwe aanpak, maar we hopen uiteraard dat we onze clienten weer z.s.m. fysiek kunnen zien, want we missen jullie wel.


We blijven voorlopig op deze manier behandelen, dit geldt zolang de landelijke adviezen, betreffende de sluiting van scholen, van kracht zijn. Alvast dank voor het begrip en hopelijk kunnen we er op deze manier toch nog voor jullie zijn.


Groet, het KlinkR team