Verwijzing en vergoeding

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor logopedisch onderzoek en voor de logopedische behandelingen, heb je een verwijzing nodig van een huisarts, een arts-specialist, een tandarts of een tandarts-specialist. Zorg dus dat je bij je eerste afspraak met de logopedist je verwijsbrief bij je hebt. Alleen bij een DTL is een verwijzing is niet nodig. Alle zorgverzekeraars vergoeden een DTL-screening. Lees hieronder wat DTL precies inhoudt en hoe het werkt.

Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)

Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) betekent dat je zonder verwijzing bij de logopedist terecht kunt. In plaats van de verwijzing gaat de logopedist zelf een screening uitvoeren. Onze logopedisten hebben een DTL-training gevolgd en zijn hierdoor bevoegd om deze screening af te nemen. Tijdens deze screening wordt zorgvuldig gekeken of je op de juiste plaats bent bij de logopedist. Het zou kunnen zijn dat een stoornis of problematiek buiten het kennisgebied van de logopedist valt. In dit geval zullen we je weer verwijzen naar je eigen (huis)arts.