Onze aanpak

Ieder mens is uniek, ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is…

Met logopedie bedoelen we eigenlijk ‘hulp bij communicatie’. Ieder mens is volgens ons uniek en communiceert op zijn of haar unieke manier. Als je goed kijkt zie je dan ook de vorm van een vogelbekje in ons logo. We verwijzen daarmee naar het spreekwoord ‘ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is’. Wat betekent dat ‘ieder mens communiceert en zich gedraagt op een manier die door zijn eigen aard en opvattingen bepaald worden’. We zien het daarom als onze taak (als logopedisten) om jou te helpen op je eigen, unieke manier te communiceren met de wereld om je heen. Onze naam is een afgeleide van het woord klinker, want bij communicatie horen natuurlijk klanken. De spelling KlinkR is een speelse knipoog naar de lees- en spellingtherapie die we onze cliënten geven.

Onze kijk op logopedie

Het is onze overtuiging dat, om onze cliënten écht verder te helpen, we ook verder moeten kijken. Er zijn verschillende factoren die een grote invloed hebben op de ontwikkeling en prestaties. We betrekken de directe omgeving daarom zo veel mogelijk bij het behandeltraject. Zo kunnen bijvoorbeeld ouders ingezet worden als co-therapeut en kan de peuterspeelzaal handvatten krijgen over de taalstimulering bij een kind.

Samenwerking is voor ons essentieel

Om de beste kwaliteit te leveren, werken we samen met andere professionals (multidisciplinair) die belangrijk zijn voor onze cliënten, zoals huisartsen, fysiotherapeuten en orthodontisten. Ook werken we veel op basisscholen, waardoor we direct contact hebben met leerkrachten en intern begeleiders. We houden korte lijntjes met onze omgeving en zijn daardoor altijd op de hoogte van de ontwikkeling van onze cliënten.

Expertise in meertaligheid

Wat ook uniek is aan onze praktijk is onze meertaligheid. Bij KlinkR werken logopedisten die meerdere talen (vloeiend) spreken. Dat maakt dat we goed kunnen testen of iemand ook echt een taalprobleem heeft, of dat het eerder gaat om het Nederlands dat nog niet goed is ontwikkeld. Doordat we een indicatie kunnen doen in de moedertaal, kunnen we kijken waar bepaalde problemen vandaan komen. We durven wel te zeggen dat we de enige praktijk in Enschede zijn met deze expertise! Het is voor ons mogelijk om te testen in de volgende talen: Arabisch, Aramees, Frans, Italiaans, Servo-Kroatisch en Turks.